De werfinrichting

foto: Architect Van Eynde

Dit is een vaste post in je aannemingsbestek, waarvoor de aannemer een forfaitaire som aanrekent. In feite omvat de werfinrichting alle hulpmiddelen en werkuren die de aannemer nodig heeft om de bouwwerken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bv.: het plaatsen van een werfcabine, huur of afschrijving van kranen, betonmolens, stellingen...,voorlopige elektrische aansluiting, opruimwerken enz...
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en/of de ligging van de werf kan dit bedrag nogal eens schommelen.
LET OP!! De werfinrichting is één van de eerste posten in je prijsofferte maar het bedrag ervan slaat op de volledige duur van de werf. Je moet dit bedrag dus ook procentueel per schijf betalen en niet volledig bij de eerste schijf.


Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?