De btw-aangifte

Als je een woning bouwt of verbouwt, betaal je hierop BTW.
Bij nieuwbouw bedraagt de BTW altijd 21 %, bij verbouwingswerken aan woningen ouder dan 15 jaar betaal je het verminderd tarief van 6%. Sinds januari 2000 werd deze maatregel uitgebreid naar woningen ouder dan 5 jaar, zie ook, zie ook "De verbouwing". Binnen de 3 maanden na de toekenning of herziening van het KI van je woning moet je een gedetailleerde BTW-aangifte met alle gemaakte kosten indienen bij de BTW-administratie. De hiervoor nodige formulieren zitten normaal gezien reeds bij je bouwvergunning.
Je aangifte moet je staven met de plannen van je woning, het bestek en de facturen. De originele documenten moet je nog gedurende 5 jaar na de toekenning van het KI bewaren.
De BTW administratie gaat aan de hand van de in de bouwsector gemiddeld gangbare prijzen na of het totaal gefactureerde bedrag overeenstemt met de werkelijke waarde van je woning.

Heb je veel zelf gedaan, al dan niet met de hulp van familie en vrienden (gratis arbeidsuren waarop geen BTW verschuldigd is), of kon je bepaalde materialen tegen een gunstprijs op de kop tikken, dan ligt de totale factuurprijs uiteraard onder de werkelijke waarde.
Dit verschil moet je eveneens kunnen staven m.b.v. facturen van aangekocht gereedschap en/of materialen en geschreven verklaringen van je helpers.
Het is zelfs aan te raden de BTW-controleur voor de aanvang van de werken op de hoogte te brengen van je plannen en een logboek bij te houden van het verloop van de zelf uitgevoerde werken.

Ligt het totale factuurbedrag, rekening houdend met het eigen gepresteerde werk, nog ver onder de geschatte normale waarde, dan riskeer je bovenop het te weinig betaalde BTW-bedrag nog een extra boete te moeten betalen.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?