De ABR -verzekering

foto: Vesco

Nuttig is ook na te gaan in welke mate en waartegen je zelf (via bvb je gezins- en/of brandverzekering) en je toekomstige bouwpartners verzekerd zijn. Op en rond een bouwwerf en tijdens of na de werkzaamheden kunnen heel wat problemen de kop opsteken, van stormschade over schade aan aanpalende panden tot vochtproblemen die opduiken een jaar na de oplevering.
Belangrijk hierbij is het verschil tussen burgerlijke (lichamelijke of materiële schade aan derden) en contractuele (naleving van de contractuele verplichtingen, die eerder te maken hebben met de kwaliteit van de werkzaamheden) aansprakelijkheid !
Een architect is sinds 1 juli 2007 wettelijk verplicht zich voor beide te verzekeren. Een aannemer niet. Meestal sluiten aannemers een verzekering af voor hun burgerlijke aansprakelijkheid (BA uitbating). Soms hebben ze een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" of ABR en soms zijn ze verzekerd voor hun "tienjarige aansprakelijkheid".
Je kan de eerste twee verzekeringen ook als bouwheer afsluiten.
Als je met geregistreerde aannemers werkt, die door de architect gekend zijn of die je via goede referenties van andere bouwers hebt gevonden zit je relatief veilig. Een ABR is eventueel te overwegen als het risico op schade groot is, zoals het heropbouwen van een rijwoning tussen twee oude stadswoningen. In dergelijke gevallen zal de aannemer ook geneigd zijn de verzekering zelf af te sluiten.

Nog een mogelijkheid : De Globale Polis van de Bouwheer

Deze polis op maat van de bouwheer dekt naast de risico's tijdens de bouwwerken, ook de risico's die nadien, tot bij het verstrijken van de tienjarige aansprakelijkheid kunnen optreden. Blijft één van de bouwpartners die instonden voor het ontwerp of de bouw van je woning om één of andere reden (faillisement, overlijden,...) in gebreke bij het optreden van ernstige schade door bvb een constructiefout, dan dekt deze polis de risico's.

Informeer je grondig en raadpleeg in elk geval je verzekeringsagent !

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?